Produkty i usługi

Oferta » Pomiary i audyt sieci

Przyrządy pomiarowe

DSX-5000 firmy Fluke Networks z adapterami serii CertiFiber Pro.

Reflektometr OptiFiber Pro Quad


Medium fizyczne

kable miedziane UTP, FTP, ScTP, STP, BNC

kable światłowodowe jedno- i wielomodowe


Standardy pomiarowe

TIA kat. 3, 4, 5, 5E, 6 oraz 6A wg ANSI/TIA-568-C.2

TIA kat. 5 (1000BASE-T) wg TIA TSB-95

TIA kat 6 wg TIA/EIA-568B.2-1

TIA TSB-155

ISO TR 24750

ISO11801/ EN 50173 klasa A, B, C, D, E i EA
IEEE 802.3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

ANSI TP-PMD

 

ISO 14763-3

ISO 11801-2002 Fibre Link, OF-300 CH, OF-500 CH, OF-2000 CH

EN 50173 Fiber Optic Link, OF-300 Channel, OF-500 Channel, OF-2000 Channel

TIA-568-C Multimode, Singlemode ISP, Singlemode OSP

i wiele innych

Cel pomiarów

Wszystkie pomiary mają za zadanie sprawdzenie okablowania strukturalnego z powszechnie obowiązującymi normami i standardami. Systemy okablowania strukturalnego są opisane przez międzynarodowe normy i standardy, które określają ich parametry. Pomiar wykonywany przez testery okablowania strukturalnego mają na celu odniesienie ich wyników do wartości granicznych zdeterminowanych przez określone normy i standardy. Wyniki pomiarów są podstawą do przeprowadzenia w dalszej kolejności certyfikacji okablowania strukturalnego. Poprawność testów umożliwia weryfikację okablowania (struktury kablowej sieci komputerowej) pod kątem możliwości transmisyjnej. Testy wykonywane za pomocą powyższych testerów są odpowiedzią na podstawowe pytania, które odnoszą się do możliwości transmisyjnej kabli. Testy jednoznacznie sprawdzają czy nasza sieć komputerowa spełnia wymagania (parametry) stawiane dla kanału transmisyjnego typu 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-T czy tylko 10Base-T.

Testowane parametry

 

I. Okablowanie miedziane

Podczas testowania okablowania mierzymy parametry fizyczne torów transmisyjnych, które możemy podzielić na trzy kategorie:

1. Parametry mechaniczne

a) poprawność podłączenia przewodów (mapa połączeń) - sprawdzenie poprawności połączenia przewodów
b) długości torów transmisyjnych (długość przewodów l [m])

2. Parametry propagacyjne

a) opóźnienie propagacji (tp [ns])

b) błąd opóźnienia (Dtp [ns])

c) tłumienie (ATTN [dB]) - jest parametrem określającym straty sygnału w torze transmisyjnym

d) impedancja charakterystyczna (Zo [om]) - jest parametrem ściśle związanym z geometrią kabla (grubość drutów, odległości pomiędzy nimi) i przedstawia miarę niejednorodności, zniekształceń toru

e) straty odbiciowe (RL [dB]) - są miarą uwzględniającą niedopasowanie impedancyjne i niejednorodności toru

3. Parametry związane z kompatybilnością elektromagnetyczną, są to głównie parametry opisujące zjawisko przesłuchów

a) NEXT - Near-End Crosstalk [dB] - przesłuch zbliżny, opisujący wartość przesłuchów z danego toru, mierzony z bliższego końca toru transmisyjnego

b) FEXT - Far-End Crosstalk [dB] - przesłuch zdalny, opisujący wartość przesłuchów z danego toru, mierzony z dalszego końca toru transmisyjnego

c) PS NEXT - Power Sum Near-End Crosstalk [dB] - współczynnik przesłuchu, opisujący wartość przesłuchów typu NEXT pochodzących od wielu sąsiednich torów

d) PS FEXT - Power Sum Far-End Crosstalk [dB] - współczynnik przesłuchu, opisujący wartość przesłuchów typu FEXT pochodzących od wielu sąsiednich torów

e) EL FEXT - Equal Level Far-End Crosstalk [dB] - współczynnik przesłuchu, opisujący wartość przesłuchów z danego toru typu NEXT z tą różnicą, że pomiar następuje z przeciwległego końca w stosunku do generatora sygnału

f) PS ELFEXT - Power Sum Equal Level Far-End Crosstalk [dB] - współczynnik przesłuchu, idea jest podobna jak dla parametru EL FEXT, z tą różnicą, że przesłuch pochodzi od wielu sąsiednich torów

g) straty zakłóceń współbieżnych (LCL [dB]) - miara zrównoważenia toru, współczynnik opisuje miarę zniekształceń sygnału wprowadzanego przez tor

 

II. Okablowanie światłowodowe

1. Testy podstawowe (certyfikacyjne, Tier1) – wykonywane za pomocą testera serii DTX-1800 wyposażonego w adaptery do certyfikacji okablowania wielomodowego DTX-MFM2 lub jednomodowego DTX-SFM2

a) tłumienie [dB]

b) długość [m]

c) opóźnienie propagacji [ns]

d) ciągłość

2. Testy rozszerzone (reflektometryczne, Tier2) – wykonywane za pomocą reflektometru serii OptiFiber Pro Quad lub testera DTX-1800 wyposażonego w adapter reflektometryczny DTX-OTDR.

a) tłumienności/straty wtrąceniowej kanału lub łącza stałego

b) opóźnienie propagacji

c) długość kanału lub łącza stałego

d) tłumienności/straty wtrąceniowej włókna światłowodowego

e) straty odbiciowe interfejsu lokalnego lub zdalnego

f) ciągłość

 

Cennik usług

Cena za każdym razem jest ustalana indywidualnie w zależności od zakresu wykonywanych prac lub okresu wypożyczenia testera.

Do wszystkich pomiarów są dołączane raporty oraz opis wyników pomiarów.