Produkty i usługi

Oferta » PANDUIT

Panduit - Nowe rozwiązania w odpowiedzi na nowe wyzwania biznesowe


Konsolidacja systemów budynkowych i ujednolicenie technologii.

Dzisiejsze firmy wymagają szerokiego wyboru systemów budynkowych i najnowocześniejszych technologii. Tradycyjne dedykowane systemy budynkowe, np. oświetleniowe, ochronne, HVAC, monitoringowe czy energetyczne, muszą teraz współdzielić przestrzeń z technologiami komunikacyjnymi do przesyłania głosu, danych i obrazu przez protokół internetowy.

Wcześniej infrastruktury okablowania w systemach budynkowych były projektowane, instalowane i konserwowane niezależnie od systemów sieci komputerowych i montowane w istniejących budynkach. Takie podejście, oprócz braku finansowej efektywności, ogranicza skalowalność, możliwość współdziałania, niezawodność i bezpieczeństwo, a także uniemożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni.

Potrzeby firm związane z infrastrukturą fizyczną ciągle rosną i dlatego niezbędne jest ujednolicenie podejścia do architektury systemów fizycznych i logicznych, umożliwiające stosowanie postępowych i innowacyjnych rozwiązań, które będą oferować sprawność, rozwój zrównoważony ekologicznie, dostępność i bezpieczeństwo. Wszystko to przy niższych całkowitych kosztach eksploatacji.

 

Łącz. Zarządzaj. Automatyzuj.

komunikacja   informatyka   kontrola   zasilanie  bezpieczeństwo

 

Pełen wachlarz zintegrowanych rozwiązań Panduit dla budynków

Opierając się na wizji Unified Physical lnfrastructuresu (Zunifikowanej Infrastruktury Fizycznej), firma Panduit jest jedynym w branży dostawcą kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań dla budynków.

Połączenia i okablowanie - całościowe systemy okablowania miedzianego i światłowodowego, łatwe  w instalacji i o sprawdzonej wydajności, zapewniają dostępność, niezawodność i skalowalność systemów o kluczowym znaczeniu dla prowadzonej działalności.

Szafki, stojaki i prowadzenie kabli - szereg innowacyjnych produktów o budowie modułowej, oferujący lepsze zarządzanie ciepłem i wydajnością energetyczną oraz lepszą dostępność, elastyczność i wykorzystanie miejsca przy zarządzaniu sprzętem.

Zarządzanie infrastrukturą fizyczną - widoczność i kontrola przy monitorowaniu, obsłudze i automatyzowaniu sieci przez inteligentną identyfikację zasobów i śledzenie do warstwy fizycznej.

Okablowanie strefowe - pełna linia produktów do zastosowań w otwartej architekturze biurowej, obudów telekomunikacyjnych, centrów danych, instalacji bezprzewodowych i integracji sieci w systemach automatyzacji budynków. Opracowane z myślą o zoptymalizowaniu elastyczności, dostępności i wydajności sieci.

Prowadzenie kabli - możliwość organizowania i zabezpieczania wysoko wydajnych kabli komunikacyjnych, komputerowych i zasilających, pod podłogami i na powierzchni, dzięki czemu zapewniana jest wydajność systemu, niezawodność, skalowalność i niższe koszty eksploatacji.

Uziemienie - wizualnie weryfikowalne, dedykowane rozwiązanie w zakresie uziemienia, pozwalające utrzymać wydajność systemu, zwiększyć niezawodność sieci i zabezpieczyć zarówno personel, jak i sprzęt.

Etykietowanie i identyfikacja - drukarki i systemy oprogramowania, umożliwiające skuteczniejsze zarządzanie środkami trwałymi, zgodność z zasadami bezpieczeństwa i uproszczenie przeniesień, uzupełnień i/lub zmian.

Zasilanie przez Ethernet (ang. Power Over Ethernet, PoE) - możliwość wprowadzenia rozwiązań PoE w wielu lokalizacjach i do wielu zastosowań, oferujących elastyczność przy projektowaniu sieci i większą niezawodność systemu, jak również niższe koszty instalacyjne i operacyjne.

 

 

Inteligentne rozwiązania Centrum Danych Panduit

 

Inteligentne rozwiązania Centrum Danych Panduit są ucieleśnieniem kolejnej fali integracji systemów i zarządzania ryzykiem poprzez dostosowanie i ujednolicenie systemów o znaczeniu krytycznym. Zasadniczym celem jest dostarczanie bezpiecznych, wydajnych energetycznie, zawsze w czasie rzeczywistym, danych i usług. Kluczowe filary inteligentnego rozwiązania Panduit w Data Center to:

 

Usługi doradcze Data Center

Usługi doradcze firmy Panduit wykorzystują metodologie najlepszych praktyk, aby pomóc w konsolidacji centrów danych, wirtualizacji i automatyzacji. Przez integrację infrastruktur fizycznych i logicznych, systemy modyfikowane tą metodą mogą  zmniejszyć ryzyko, zwiększyć modułowość, rozwinąć elastyczność i dostarczyć maksymalną wydajność w całym Centrum Danych. Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami, Panduit zapewnia pełny zakres usług warstwy infrastruktury fizycznej, które pomogą zaprojektować  zrównoważone rozwiązania, które zapewnią elastyczność działania oraz redukcję kosztów nawet o 20%.

 

Inteligentne oprogramowanie i sprzęt

Platforma oprogramowania zarządzania fizyczną infrastrukturą (PIM ™) Panduit współpracuje bezproblemowo z osprzętem  PanView iQ ™ (PViQ ™) i wybranymi urządzeniami innych firm. Dostarczają one kompletny fizyczny i logiczny obraz twojego Centrum Danych i rozległego przedsiębiorstwa.  Oprogramowanie PIM centralizuje zbiór danych i atrybutów aktywów w skład których wchodzą: połączenia, dostępności portu/miejsca oraz informacji o zasilaniu oraz środowisku,  aby zapewnić  by infrastruktura fizyczna obsługiwała prawidłowo aplikacje krytyczne. Inteligentne oprogramowanie  Panduit oraz osprzęt umożliwia skuteczną optymalizację wykorzystania miejsca w centrum danych, zapotrzebowania mocy i planowania zdolności. Dzięki takiej optymalizacji możemy osiągnąć 10%-wą oszczędność kosztów operacyjnych związanych z kosztami energii, usprawnić wszelkie modyfikacje systemu nawet o 75%, a to skutkuje 80% szybszym średnim czasem naprawy (MTTR). Zapewnienie pełnego zarządzania infrastrukturą centrów danych (DCIM). Systemy te pozwalają wykorzystać informacje potrzebne do podjęcia decyzji operacyjnych w sposób bardziej skuteczny.

 

Energooszczędne szafy

Panduit czerpie ze sprawdzonych metodologii i najlepszych globalnych praktyk w celu opracowania innowacyjnych, niezawodnych i skalowalnych rozwiązań elementów infrastruktury fizycznej. Energooszczędne szafy wykorzystują modułowe komponenty, które optymalizują zagadnienia związane z zasilaniem, chłodzeniem, wykorzystaniem przestrzeni, umożliwiając nawet 25% zmniejszenie zużycia energii. Rozwiązania modułowych komponentów dostosowane są do przełączników, serwerów i urządzeń pamięci czołowych producentów z branży. Szafy Panduit są pierwszym wyborem dla aplikacji, które wymagają maksymalnej zdolności zarządzania parametrami termicznymi, a także zdolności do zarządzania dużą ilością  kabli, które wynikają z konsolidacji i wirtualizacji serwerów.

 

Wstępnie skonfigurowane  infrastruktury fizyczne

Coraz więcej Centrów Danych adoptuje modułową  filozofię projektowania w celu spełnienia wymagań konsolidacji , wirtualizacji i wdrożenia architektury chmury. Panduit pomaga zmniejszyć czas wdrażania aż o 65%  i łagodzi ryzyko przyjmowania nowych technologii wykorzystując niezawodną i wytrzymałą  prekonfigurowaną infrastrukturę. Panduit wykorzystuje zoptymalizowane wzorcowe projekty przygotowane wspólnie z partnerami takimi jak CISCO, HP i Intel. Celem tych działań jest wzmocnienie fizycznej infrastruktury ich platform technologicznych i płynna integracja fizyczna i logiczna systemów.

 

System okablowania  High Speed Data Transport (HSDT)

Rozwiązania HSDT Panduita dostarczają maksymalną elastyczność podczas planowania, projektowania, uruchomienia i eksploatacji Centrów Danych. System HSDT spełnia wymagania zaawansowanych architektur sieciowych, takich jak 10/40/100 Gig Ethernet LAN i 8/16/32 Fiber Channel Gig SAN. Interoperacyjne i skalowalne, miedziane i światłowodowe systemy  zapewniają potrzeby zarządzania termicznego, zużycia energii, efektywności operacyjnej i mogą zapewnić 10% poprawę przepustowości sieci.